Chi tiết dự án

CẤP ĐIỆN NÔNG THÔN ĐẮC NÔNG

Mã dự án : NG03
Dự án : ĐIỆN KHÍ HÓA NÔNG THÔN TỈNH ĐẮC NÔNG
Địa chỉ : TỈNH ĐẮC NÔNG
Quy mô : 35 KM
Chủ đầu tư : Ban QLDA Các Công trình DD&CN tỉnh Đắc Nông
Gói thầu : Xây lắp điện
Mô tả :