Chi tiết dự án

Dự án VDB Nha Trang

Mã dự án :
Dự án : Khách sạn VDB Nha Trang
Địa chỉ : 55 Đường Bắc Sơn, Tp Nha Trang tỉnh Khán Hòa
Quy mô : 01 hầm, và 19 tầng lầu, có tổng diện tích sàn xây dựng 14.000 m2
Chủ đầu tư : Ngân hàng phát triển Việt Nam http://www.vdb.gov.vn/
Gói thầu : Thi công hệ thống Cơ Điện-TLLL
Mô tả :