Giới thiệu

Nhân sự chủ chốt

( 22-10-2016 - 09:42 AM ) - Lượt xem: 1838

1. Giám đốc kiêm CT HĐTV Công ty: Trần Hoài Nam-Thạc sỹ kỹ thuật khoa Điện-Điện tử, tốt nghiệp Trường ĐHBK TP.HCM,

2. P.Giám đốc Công ty: Phan Văn Cường-Thạc sỹ kỹ thuật khoa Điện-Điện tử, tốt nghiệp Trường ĐHBK TP.HCM. 

Trình độ thạc sỹ: 03 người

Trình độ Kỹ sư: 50  người

Kế toán-hành chính nhân sự: 10 người

CNKT: 200 người