Tuyển dụng
1.QLDA 2.KỸ SƯ THI CÔNG 3.KỸ SƯ GIÁM SÁT 4.CHT thi công công trình 5.KỸ SƯ THIẾT KẾ, BỐC LỐI LƯỢNG: THUỘC PHÒNG...